OXFORD  UNIVERSİTY PRESS

Eurosun Anaokulları ingilizce öğrenme ve öğretme programını geliştirmek üzerine OXFORD UNIVERSITY Press ile ortak çalışmaktadır.

 

Eurosun preschools are working on the development of an English Language Teaching and learning Programme in collaboration with OXFORD UNIVERSITY Press

 

Eurosun Kindergarten arbeiten an einer Entwicklung für den Englischen Sprachunterricht und Lernprogramm in Zusammenarbeit mit OXFORD UNIVERSITY Press

 Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı

ULUSLARARASI EUROSUN ANAOKULLARI

1995 yılında İstanbul’un en iyi

semtlerinden Bahçeşehir’ de

beklentileri yüksek ailelerin ihtiyaçlarını

karşılayarak, Okul Öncesi Eğitimin

yaygınlaştırılması amacıyla kurulmuştur.

ULUSLARARASI EUROSUN

ANAOKULLARI, Türkiye Özel

Okullar Birliği üyesidir.

“Uluslararası Anaokulu” sıfatıyla

okul öncesi eğitimde dünya

çapında sistemlerle çalışarak,

İstanbul’ da yaşayan Türk ve

yabancı uyruklu çocuklara

İngilizce ve Almanca dilinde

eğitim vermektedir.

Öğrencilerimiz, hangi yaş

grubunda olurlarsa olsunlar,

erken yaşlardan

başlayarak doğal bir

enternasyonal ortam ile

tanışırlar.

 

 

 

 

Gün içindeki derslerin tamamı İngilizce ve

Almanca çalışılır. Okullarımızda haftanın iki

günü çalışmalar Türk.e yapılmakta ve o

günlerde İngilizce, Almanca ayrıca ders olarak

da verilmektedir. İngilizce eğitimlerde Avrupa

Dil Portfolyosu’na(*) uyum kazandırılmıştır.

Küresel Ölçek (Global Scale) değerlerine göre

öğrencilerimizin (A1-A2-B1) seviyesine gelmeleri

hedeflenmektedir. (Yetişkinlerde yabancı bir

ülkede tek başına yaşayabilecekleri seviye

anlamına gelmektedir.) İncelemelerde 36 aylık

bir öğrencimizin sadece 4 hafta sonrasında

bile, temel İngilizce komutları anlayabilecekleri

seviyeye ulaşabildikleri gözlenmiştir.

 Okullarımızda Yabancı Pasaportlu çocuklar için ve Türk ailelerin çocukları için kontenjanlar oluşturulmuştur. 

 

Yabancı Veli Profili,

 

 • Diplomatik Aileler

• Üniversitelerdeki Yabancı Öğretim Görevlileri

• Yabancı Şirketlerin Yöneticileri.

• Expatriate (Expat) Olarak Ülkemizde Bulunan Yabancılar

 

 

Türk Veli Profili,

 • Eğitim ve Öğretim Seviyeleri yüksek

• Uluslararası Entellektüeliteye Önem Veren

• Yurtdışı ile bağlantısı olan

• Çocukların yabancı dile karşı ilgi ve yatkınlığının anaokulunda kazanılacağına inanan,

• Çokulusluluğa inanan

Bahçeşehir Kreş Yuva