top of page

Hakkımızda
Über Uns
About Us

Ispartakule Sun Anaokulları - Eurosun Hakkında

Adsız tasarım (6).jpg

Hakkımızda

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ispartakule Sun Anaokulları - Eurosun, 1995 yılında İstanbul’un en iyi semtlerinden Bahçeşehir’de beklentileri yüksek ailelerin ihtiyaçlarını karşılayarak, Okul Öncesi Eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla kurulmuştur.

Über uns

Ispartakule Sun - Eurosun 

Kindergärten, die dem Ministerium für nationale Bildung angegliedert sind, wurden 1995 in Bahçeşehir, einem der besten Viertel Istanbuls, gegründet, um die Bedürfnisse von Familien mit hohen Erwartungen zu erfüllen und die Vorschulerziehung zu erweitern.

About us

Ispartakule Sun - Eurosun affiliated to the Ministry of National Education were established in 1995 in Bahçeşehir, one of the best districts of Istanbul, to meet the needs of families with high expectations and to expand Pre-School Education.

karikatür Camp

Doğal Enternasyonel Ortam

Öğrencilerimiz, hangi yaş grubunda olurlarsa olsunlar,

erken yaşlardan başlayarak doğal bir enternasyonal ortam ile tanışırlar

Natürliche internationale Umwelt

Unsere Schülerinnen und Schüler, egal welcher Altersgruppe,

Sie lernen von klein auf ein natürliches, internationales Umfeld kennen

Natural International Environment

Our students, no matter what age group they are,

they get acquainted with a natural international environment starting from an early age.

Anaokulunda öğrenen çocuklar
bottom of page